top of page
  • firzegiste

Enerji Yöneticisi Eğitimleri

Enerji yönetiminin günümüzde ki en önemli adımı “Enerji İzleme” işleminin sağlanabilmesidir. Geçmiş verileri takip etmeden ve kaydını sağlamadan hiçbir sistem iyi bir şekilde yönetilemez. Sistemlere ne kadar hakim olunursa, kontrolünün sağlanması da bir o kadar mümkündür. Enerji İzleme Yazılımı kullanımının sağladığı faydalar ile enerji maliyetlerine ayrılan bütçeyi azaltacak ve kendini kısa zaman içerisinde amorti edebilecek bir yatırımdır.

Enerji yöneticisi eğitimleri programlarına mühendislik ve mimarlık alanında ya da teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik, elektrik-elektronik ya da mekatronik bölümlerinden en az lisans seviyesinde eğitimini tamamlamış kişiler kabul edilir ve sertifikayı almaya hak kazanır.

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS), enerji de verimlilik sağlanması ya da yenilenebilir enerji projelerinin ilk yatırım maliyetlerinin ileriki yıllarda sağlanacak tasarruflar ile geri ödenmesine dayalı bir finansman mekanizmasıdır. Enerji Performans Sözleşmeleri ile enerji verimliliği projeleri kapsamında sağlanan tasarruf miktarına bağlı bir şekilde, verimlilik artırıcı projelere kaynak yaratarak sağlayacağı enerji tasarrufu ile kendini finanse etmektedir. EPC finansman modelinde projede oluşabilecek ve tasarruf miktarını etkileyecek tüm riskler Enerji Verimliliği Danışmanlık firmasına ait olup, müşterilere performansa dayalı ödeme planı düzenlenmektedir. Böylece sistem kendini tasarruf sayesinde amorti ediyor.

4 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışınlarından yansıyan enerji parçalarının elektrik enerjisine dönüşümünü sağlayan santrallerdir. GES’ler için kullanılan panellerin boyutları oldukça büyüktür. Gü

Elektrik satış şirketleri, üretilen elektriği tüketicilere satarlar. Bu şirketler, enerji üreticileriyle anlaşmalar yaparak elektrik satın alırlar ve sonra tüketicilere satarlar. TEPSAŞ Elektrik satış

bottom of page